Skyting på Åres 2021

 

Vi går nå inn i 2021 og ser at vi må fortsette der vi slapp i 2020 med fortsatt strenge korona-tiltak.

  • Det betyr at Bommestadhallen holdes stengt og Åres Skytesenter er kun åpen for egentrening.
  • I praksis betyr dette at det kun er medlemmer med årskort for egentrening som har tilgang til skytebanen.
  • Det er åpnet for at skyttere med årskort kan ha med seg noen på skytebanen, men da selvfølgelig under forutsetning at man følger reglene som gjelder for skyting på Åres, inklusiv betaling og notering av navn i liste/bok.
  • Like viktig er at alle overholder 1 meter’n, øvrige korona-restriksjoner og følger gjeldende nasjonale/regionale regler ang. max. antall personer samlet.
  • Det er bare utebanen som kan benyttes til egentrening, mens lokalene for øvrig, inkl. toaletter og oppholdsrom holdes stengt.
  • Man må heller ikke sette bommen i åpen stilling slik at uvedkomne kan ta seg inn på området.
  • Alle som skal på skytebanen må ha følge med noen med tilgang til bommen.

Brudd på reglene kan føre til at vi må stenge banene for all skyting, så her må vi alle være flinke til å passe på hverandre.

Styret i FSSL