T96

T96 innføres nå som ny nasjonal øvelse for pistol.
Øvelsen skytes med samme våpen og klasser som Felt og Spesialfeltøvelsene og er et presisjonsprogram. Øvelsen er spesielt beregnet på Feltskyttere og skytes på avstander fra 11 til 25 meter og tider fra 150 til 10 sekunder, en-hånd og to-hånd skyting.
Øvelsen legges inn som nytt kapittel i Nasjonalt Pistolreglement og er gjeldende fra 1. januar 2020.

– T96 er en ny øvelse for alle bane- eller feltskyttere i pistol, det er en høyere vanskelighetsgrad på denne øvelsen i forhold til andre. Dette er grunnet størrelse på blinken, skytetider og skyteavstander. En kan stille i alle felt- og spesialfeltøvelsene.

– De viktigste forskjellene er at en kan skyte øvelsen inne eller ute, det er helt opp til hvilke muligheter klubbene har. T96 har vært et uoffisielt program og etter det jeg har hørt så er det fremdeles ingen som har skutt fullt hus på dette ennå. Det sier også hvor vanskelig denne øvelsen er.
Det at øvelsen er så vanskelig kan gjøre øvelsen attraktiv for mange erfarne pistolskyttere som er ute etter en ekstra utfordring.

Slik ser blinkene til T96 ut:

 

 

Øvelsen:
Det skytes totalt 16 serier.
6 serier på 11 meter, 6 serier på 15 meter og 4 serier på 25 meter.
11 og 15 meter:
– 2 serier 150 sekund, 2 serier 20 sekund og 2 serier 10 sekund.
25 meter:
– 2 serier 150 sekund og 2 serier 20 sekund.
På 11 og 15 meter er annenhver serie fri og beste hånd (en hånd)
På 25 meter er alle 4 seriene fri.

Skytestilling kommer fram av resultatkortet.
Det er feltreglement som gjelder og kommandoene er de samme som for felt.
Det er ikke tillatt med omskyting ved funksjoneringsfeil.
Det skytes med 6 skudd i Fin, Grov, Militær og Revolver og 5 skudd i spesial.
Maks poengsum for 6 skudd er 272 poeng.
For 5 skudd er maks poengsum 240.