Bli medlem

Vil du bli medlem?

  • Hvis du ønsker å melde deg inn i Farris Sportsskyttere – Larvik, møt opp på en av våre treninger i Bommestadhallen på tirsdag eller fredag 18.00 – 21.00 (okt. – april), eller på banen vår på Åres Skytesenter tirsdag og torsdag 18.00 – 21.00 (mai – sept.). Kan ikke forvente at det er en vakt på Skytesenteret i juli 🙂
  • Vi har introduksjon for nye pistolskyttere hver 1. tirsdag i måneden med unntak av juli og august
  • Se også infoskriv. under nybegynner-informasjon.

All innmelding av nye medlemmer skjer ved personlig oppmøte. ID må medbringes.

Nybegynnerkurs
Alle søkere som ønsker å skyte med kruttvåpen og som ikke er medlem i annen pistolklubb og ikke har fullført et sikkerhets-/våpenopplæringskurs i en annen pistolklubb, må gå på obligatorisk nybegynnerkurs/sikkerhetskurs.

Kurs fra andre klubber
Hvis du har fullført et sikkerhets-/våpenopplæringskurs i en annen pistolklubb, eller har fått opplæring på håndvåpen i forsvaret eller i politiet, må du dokumentere dette. Hvis du ikke kan dokumentere fullført kurs, skal kurset gjennomføres i Farris Sportsskyttere – Larvik.
– Ta gjerne kontakt med oss om du har lyst til å begynne med en flott hobby, eller kom innom oss på en av våre treningskvelder.