PPC 1500

Hva er PPC skyting?

PPC er presisjonsskyting med revolver og pistol i cal. .32-.45 der det skytes på
avstander fra 3 til 50 yards (eller meter) fra forskjellige posisjoner.
Trekk fra hylster og omlading er en del av øvelsen.

Historie og organisering

PPC = Precision Pistol Competition
(PPC 1500 fordi 1500 er maksimale oppnåelige poengsum for hovedmatchene i
Pistol 1500 og Revolver 1500 – 150-skudd).

PPC-skyting oppsto i USA i 1957/ -58 som en konkurranseform tilpasset
politiopplæring.
PPC var lenge en konkurranseform forbeholdt politi og militært tjenestepersonell,
men øvelsen ble etter hvert oppdaget og adoptert av sivile skyttere.
PPC-skyting er organisert gjennom det internasjonale forbundet World Association
1500 (WA1500).
Det er i dag omlag 6000 registrerte PPC skyttere i verden hvorav 300 er norske.
En WA-ID gir PPC skytteren anledning til å delta på alle PPC stevner rundt omkring i
verden.

Norges Skytterforbund har siden 2010 vært forbundet som organiserer PPC i Norge.
For å kunne delta i PPC 1500 konkurranser må du være medlem i en pistolklubb
tilsluttet NSF og ha deltatt på et kurs som gir deg en godkjenning til å konkurrere.

Nasjonalt kan man i Norge benytte de fleste våpen som er godkjent til feltskyting.
Dette er regulert gjennom det nasjonale regelverket for pistolskyting.
Rekorder kan dog kun settes med våpen som fullt ut er godkjent iht. reglene til
WA1500.
Internasjonalt må en fullt ut følge de regler som er angitt i “WA1500, rules and regulations”