Tilgjengelige skytebaner for egentrening

 

  • I utgangspunktet er det kun bane 11 («vår» 50 m. bane) som er tilgjengelig for egentrening.
  • Etter forespørsel til PHS får vi frem til 1 mars også lov til å disponere den øvre banen,          bane 12, til egentrening.
    Dette gjelder lørdager og hverdager etter kl. 16.00

Denne perioden kan bli forlenget om vi ikke misligholder tilliten vi får fra PHS.

  • Det er uansett et selvfølgelig krav at man rydder opp etter seg, reparerer det som må repareres og ikke skyter i stolpene.
  • Det skal være en ansvarlig på banen ved skyting. Dette er normalt eldstemann.
  • Vær obs på at bane 11 også er en politibane. Dersom politiet har bruk for denne, er det de som har rangen.
  • Husk at vi ikke skal bruke søppelcontaineren oppe på plassen. Vi har vår egen.

Så må vi alle være flinke til å etterleve disse reglene og passe på hverandre slik at vi ikke mister denne muligheten til ekstra treningsbane.

Styret FSSL