ISSF baneprogram

Skyteprogrammer for pistol

Sportsskyting med pistol gjennom Norges Skytterforbund (NSF) er organisert som en av fire skytegrener. Disse skytegrenene er pistol, viltmål, lerdue og rifle. Ved siden av rifle er pistolskyting den mest utbredte av sportsskytegrenene i Norge. Norges Skytterforbund er internasjonalt tilsluttet International Shooting Sport Federation (ISSF).

Øvelser som skytes med pistol i NSF er:

 • Fripistol
 • Grovpistol
 • Finpistol
 • Standardpistol
 • Silhuettpistol
 • Hurtigpistol
 • NAIS
 • Luftpistol

Bortsett fra hurtigpistol er alle øvelsene internasjonale program.

Fripistol
Programmet for fripistol består av 60 skudd fordelt på serier á 10 skudd mot den internasjonale presisjonsskiven. Skyteavstand er 50 meter. Samlet skytetid er 2 timer.
Fripistolen skal være i kaliber .22 (5,56 mm), men forøvrig vil den, som navnet antyder, være forbundet med få restriksjoner. Utformingen av våpenet er fritt, men skjeftet eller deler av pistolen må ikke gi støtte utenom selve hånden. Avtrekksvekten er valgfri.
Utover dette skal fripistolen bare kunne lades med 1 patron av gangen. Øvelsen med fripistol blir regnet som den mest krevende av alle pistoløvelser, da dette krever stor konsentrasjon over lang tid.

Grovpistol
Programmet for grovpistol består av 2 deler; presisjonsskyting og duellskyting. Skyteavstand er 25 meter.
-Presisjonsskyting:
Presisjonsskyting foregår mot den internasjonale presisjonsskiven. Denne skytingen består av 30 skudd fordelt på 6 serier á 5 skudd. Tid pr. serie er 5 minutter (nytt fra 1.1.2001, var tidligere 6 minutter).
-Duellskyting:
Duellskyting foregår mot den internasjonale silhuettskiven. Denne skytingen består av 30 skudd fordelt på 6 serier á 5 skudd. I duellseriene svinger skivene slik at de er framme i 3 sekunder og borte i 7 sekunder. Dette gjentas 5 ganger, og det skal avfyres ett skudd hver gang skiven vises.
Poengene for presisjonsdelen og duelldelen legges sammen til en sluttsum for konkurransen.
Våpenet skal være minimum av kaliber 7,62mm (.32 ), og maksimum av kaliber 9,65mm (.40). Avtrekksvekt må være minst 1360 gram, og vekten av våpenet med tomt magasin skal ikke overstige 1400 gram.

Finpistol
Programmet for finpistol består av 2 deler; presisjonsskyting og duellskyting. Skyteavstand er 25 meter.
– Presisjonsskyting:
Presisjonsskyting foregår mot den internasjonale presisjonsskiven. Denne skytingen består av 30 skudd fordelt på 6 serier á 5 skudd. Tid pr. serie er 5 minutter (nytt fra 1.1.2001, var tidligere 6 minutter).
– Duellskyting:
Duellskyting foregår mot den internasjonale silhuettskiven. Denne skytingen består av 30 skudd fordelt på 6 serier á 5 skudd. I duellseriene svinger skivene slik at de er framme i 3 sekunder og borte i 7 sekunder. Dette gjentas 5 ganger, og det skal avfyres ett skudd hver gang skiven vises.
Poengene for presisjonsdelen og duelldelen legges sammen til en sluttsum for konkurransen.
Våpenet skal være i kaliber 5,6mm (.22). Avtrekksvekten må være minst 1000 gram. Vekten av våpenet med tomt magasin skal ikke overstige 1400 gram.

Standardpistol
Programmet for standardpistol består av 60 skudd mot den internasjonale presisjonsskiven. Skyteavstand er 25 meter og skuddene fordeles slik:
4 serier á 5 skudd på 150 sekunder pr. serie
4 serier á 5 skudd på 20 sekunder pr. serie
4 serier á 5 skudd på 10 sekunder pr. serie
Våpenet skal være i kaliber 5,6mm (.22). Avtrekksvekten må være minst 1000 gram. Vekten av våpenet med tomt magasin skal ikke overstige 1400 gram.
Standardpistol er et meget krevende program, der systematisk trening er nødvendig for at gode resultater skal kunne oppnås.

Silhuettpistol

Pistolskyting er en kombinasjon av presisjon og hurtighet. I Silhuett er hurtigheten tatt til sine ytre grenser blant ISSF øvelsene. Her skytes det med en avstand på 25 m. på 5 blinker pr. skytter på stadig kortere tid.

Man skyter på de internasjonale silhuettskivene, og sentrum av blinkene er 75 cm fra hverandre, og 10-er ringen har en diameter på 10 cm. Øvelsen er delt i 2 deler besående av 30 skudd. Hver av del-øvelsene innledes med 5 prøveskudd, totalt altså 60 konkurranseskudd og 10 prøveskudd.
Det skytes  :

 • 2 serier a 5 skudd på 8 sekunder
 • 2 serier a 5 skudd på 6 sekunder
 • 2 serier a 5 skudd på 4 sekunder.
 • Dette gjennomføres 2 ganger.

Hurtigpistol
NFS nasjonalt program
Hurtigpistol er et nasjonalt program. Programmet består av 60 skudd mot den internasjonale silhuettskiven. Skyteavstand er 25 meter.
Programmet skytes i to klasser; finpistol og grovpistol. Skuddene fordeles slik:
4 serier á 5 skudd på 10 sekunder pr. serie
4 serier á 5 skudd på 8 sekunder pr. serie
4 serier á 5 skudd på 6 sekunder pr. serie
Våpnene er de samme som i standardpistol (fin) og grovpistol


NAIS
NAIS er et nasjonalt program. Skyteavstand er 25 meter. NAIS er forkortelse for Nordisk Avdeling av Internasjonal Skytterforbund. Fra 1994 er det innført NAIS program for pistol i to klasser-FIN og GROV. NAIS-Finpistol er kaliber .22LR – .32 S&W og NAIS-Grovpistol er kaliber .38 spes. – .45 ACP. Programmet består av 35 skudd mot den internasjonale silhuettskiven på 25 m bane.
2 serier á 5 skudd på 150 sekunder pr. serie
2 serier á 5 skudd duell (skivene er framme i 3 sekunder og borte i 7 sekunder)
1 serie á 5 skudd på 20 sekunder pr. serie
1 serie á 5 skudd på 10 sekunder pr. serie

Luftpistol
ISSF internasjonalt program
Luftpistol foregår mot den internasjonale luftpistolskiven. Det skytes et varierende antall skudd avhengig av klasse.

Kvinner og menn :
15 min. forberedelsestid + prøveskudd. 60 skudd stående. Skytetid 1 time 15 min.
Ungdom og veteranklasser :
15 min. forberedelsestid + prøveskudd. 40 skudd stående. Skytetid 50 minutter.
Våpenet skal være en luft- eller CO2-pistol. Avtrekksvekten må være minst 500 gram. Den totale vekten av våpenet må ikke overskride 1500 gram.