Informasjon årskort 2021

Medlemmer som ønsker å kjøpe årskort til Åres for 2021 må gjøre dette innen 31. januar.

  • Gyldig årskort for 2021 gir tilgang til bommen og egentrening på Åres hele året.
  • Årskortholdere betaler ikke baneleie hver gang de skyter, og dersom dere har høy skyteaktivitet gjennom året, kan dette være lønnsomt i lengden.

Prisen på årskort for banene på Åres er i år, som ifjor, kr. 1.000,- pr. år.

  • Da Farris Sportsskyttere pga. koronasituasjonen pr. idag ikke har organiserte treningskvelder bes det om at dere som vil kjøpe årskort tar kontakt med klubbens leder, Per Arve Iversen, for å avtale når dere skal komme og få nytt årskort.
  • Vipps er stadig foretrukket betalingsmåte.
  • NB: Husk at medlemmer med årskort for 2020 mister tilgang på bom fra og med 1. februar dersom de ikke har kjøpt nytt årskort.

Nytt av året:

  • Rabatt til de av klubbens medlemmer som kan dokumentere at de i løpet av foregående år har deltatt på minst 6 stevner på forskjellige datoer, der minst 1. stevne er utenfor egen klubb. Disse får f.o.m. 2021 tilbud om å kjøpe årskort til 1/2 pris.
  • Vil du benytte deg av denne rabatten, – husk å ha med dokumentasjon på stevnedeltakelse, (f.eks. utskrift fra min idrett.nif.no) ved kjøp av årskort.