Dynamisk skyting – NFPS

Farris Sportsskyttere – Larvik GPS

Praktisk Skyting – NFPS

Norges Forbund for Praktisk Skyting (NFPS) ble konstituert i 1979 og er tilsluttet det internasjonale forbundet International Practical Shooting Confederation (IPSC). De norske pistolklubbene som utøver denne skyteformen er tilsluttet NFPS

Denne nye og avanserte skyteformen, kjent som praktisk skyting, hadde sitt utspring i California, USA tidlig på 50 tallet og spredte seg raskt til mange kontinenter som Europa, Australia, Sentral og Sør Amerika og Afrika. International Practical Shooting Confederation (IPSC) ble offisielt grunnlagt på «The international Combat Pistol Conference» i Colombia, Missouri, i mai 1976. Førti mennesker fra hele verden ble invitert til denne konferansen for å bestemme fremtiden og innholdet til praktisk skyting.

Jeff Cooper var fungerende formann og utnevnt til den første «IPSC World President». Konferansen’s hovedmålseting var å likestille de tre elementene Presisjon, Kraft og Hurtighet sammen med sikker våpenbehandling. Et regelverk ble utarbeidet og IPSC var født. De åtte prinsippene til praktisk skyting ble utformet og mottoet – DVC – Diligentia, Vis, Celeritas (Presisjon, Kraft, Hurtighet) ble introdusert for å gjenspeile de balanserte elementene. I dag har IPSC sete i seksti land (IPSC Regions) fra Argentina til Zimbabwe.

Prinsippene som danner grunnlaget i praktisk skyting er:

Praktisk Skyting

 1. Praktiske skytekonkurranser er åpne for alle aktverdige personer.
 2. Presisjon, kraft og hurtighet er likeverdige elementer i praktisk skyting.
 3. Alle kategorier våpentyper konkurrerer på like fot, og uten handicap.
  Dette gjelder dog ikke for våpenets/ammunisjonens anslagskraft, ettersom større kraft skal telle mer enn en mindre.
 4. Praktisk konkurranse er en test av dyktighet i bruk av praktisk utstyr og våpen.
  Ethvert utstyr, eller modifikasjon av utstyr, som tilsidesetter praktisk funksjonalitet til fordel for konkurransemessige fordeler, strider mot sportens prinsipper.
 5. Innen praktisk skyting brukes praktiske målskiver, som henspiller på den generelle størrelse og fasong på slike mål som håndvåpen primært og med rimelighet vil bli brukt mot.
 6. Øvelsenes utforming i praktisk skyting må være realistiske.
  Øvelsene må være praktisk fornuftige, og simulere logiske hypotetiske situasjoner hvor våpen blir brukt.
 7. Praktisk skyting er variert. Skyteøvelsene vil, innenfor realismens grenser, stadig bli forandret, slik at ikke urealistisk spesialisering av verken teknikk eller utstyr skal tillates utviklet. Øvelser kan gjentas, men ikke i en slik grad at de i seg selv blir en målestokk på dyktighet i praktisk skyting.
 8. Praktisk skyting er fristil. Øvelsens konkurransemessige problem blir forelagt generelt, og deltakeren tillates å løse det på den måte han synes er best, innen de begrensninger og forhold den enkelte konkurransemessige situasjon tilsier.

Praktisk skyting er en skyteform hvor de regler og programmer som benyttes søker balanse mellom presisjon, kraft og hurtighet. Skytterne skal treffe mest mulig presist, med mest mulig kraft, på kortest mulig tid. Praktisk Skyting har ingen faste programmer. Alle oppgaver en skytter blir stilt over for vil til enhver tid være variable.

Praktisk skyting er en stor internasjonal idrett som vektlegger sikkerhet, sikker våpenbehandling, presisjon, kraft og hurtighet, gjennom nasjonale og internasjonale arrangementer verden rundt.

Som sport krever praktisk skyting mye av utøverne i form av konsentrasjon og selvdisiplin. Det er krav om at skytterne deltar på sikkerhetskurs og må bestå en opptaksprøve før de får delta i konkurranser.

I og med at kraft er et av begrepene, fører dette til at minste kaliber er 9 mm. Ammunisjonskraften deles inn i to grupper: minor og major.

Tidsfaktoren er vesentlig i praktisk skyting. Flere skiver, bevegelige mål som reagerer når de blir truffet, no-shoot skiver (som gir straffepoeng ved treff) blandet inn i skivearrangementet hvor de som regel delvis dekker skiver som skal beskytes, barrikader og bevegelse/forflytning er momenter i konkurransene.