Feltskyting

 

I feltskyting foregår konkurransen ute i terrenget. Blinkene, av varierende størrelse, er plassert naturlig i terrenget med forskjellige avstander. Avstandene kan variere fra 5 til 70 meter.

En ”feltløype” består av 10 standplasser. På hver standplass skal skytterne skyte på blinker plassert i terrenget, alt fra en til seks blinker. På hver standplass skytes det seks skudd, og det er opp til skytteren hvordan han vil fordele skuddene. Det lønner seg alltid å treffe alle blinkene, for det gir mer poeng.

Korteste skytetid skal ikke være under 6 sekunder. Lengste skyteavstand skal være max. 70 meter, korteste hold skal ikke være under 5 meter.

Poeng regnes på følgende måte: Du får ett poeng hvis du har truffet blinken, og så får du ett poeng for hver blink du treffer. Så skyter du i en blink får du to poeng. Ett poeng for treffet og ett poeng for blinken. Derfor lønner det seg alltid å treffe flest mulig blinker.

I felt kan du skyte med de fleste typer pistoler og revolvere. For at alle skal kunne konkurrere på likefot er det laget 4 forskjellige våpenklasser:
GROV
FIN
MILITÆR
REVOLVER

Du skyter de samme standplassene uansett hvilket våpen du bruker, men alle de 4 våpenklassene har sine særegenheter og utfordringer.
Maksimalt oppnåelig poengsum varierer fra konkurranse til konkurranse, men pleier som regel å være rundt 100 poeng.
Felt skytes i de fleste stillinger: Stående, knestående eller liggende, med begge hender og beste hånd.

I felt konkurrerer man i klassene A,B,C og nybegynnerklasse D.

 

SPESIALFELT

 

er en variant av feltskyting. Spesialfelt er akkurat det samme som felt, med samme regler og kommandoer, men med litt andre typer våpen. Blant annet får du lov til å bruke magnumrevolvere og -pistoler i spesialfelt.

Våpenklassene i spesialfelt er;

MAGNUM 1
MAGNUM 2
SPESIALPISTOL
SPESIALREVOLVER

I spesialklassene brukes det tohåndsskyting.                                                                                                            Alle spesialfelt-stevner skytes kun i en åpen klasse, klasse A

 

Øvelse: Felt

Antall konkurranseskudd: 60 (50 for spesialfelt)

Avstand: 5 – 70 meter

Skytetid: minste tillatte tid 6 sekunder, ingen begrensninger oppover

Mesterskap: KM, DM, NM