PPC innføringskurs Larvik 30. mars 2019

Farris sportsskyttere arrangerte, etter det vi kjenner til, det «første offisielle PPC-kurset» etter at NSF har stilt krav om dette fra og med i år. Vi hadde håpet på minst 9 deltagere på kurset da dette passer godt for banen som skulle brukes. Vi måtte si stopp da vi nådde 18!

Et par deltagere meldte frafall pga. sykdom så det ble totalt 16 som gjennomførte og besto kurset. Kurset startet med en teoridel på ca. 3 timer som ble gjennomført i lokalene til FSSL på Åres skytesenter i Tvedalen. Her ble det undervist i sikkerhet, regler og prosedyrer for PPC.

Teoridelen ble avsluttet med lunsj før vi forflyttet oss ut på skytebanen. Her startet vi den praktiske undervisningen med å sette opp banen. Deretter ble det repetisjon av sikkerhetsregler og prosedyrer for våpen- og ammunisjonshåndtering.

Skyteøvelsene ble så vist og man fikk tid til tørrtrening før man gikk sammen i makkerpar og startet skytingen. Etter ca. en times trening på de forskjellige øvelsene og avstandene var det nå klart for konkurranse. Dette ble satt opp som et approbert 48 skudds stevne og resultatene ble tellende for alle deltagerne.

Etter matchen ble banen rigget ned og alle møtte på nytt i FSSL sine lokaler for en teoriprøve. Når prøven var besvart ble denne gjennomgått i fellesskap. Til slutt var det tid for utdeling av kursbevis med gyldighet på ett år.

At kursbeviset har en begrenset gyldighet er fordi dette kurset er «ferskvare». Det er og ønskelig at deltagerne gjennomfører et fullt 150 skudds stevne slik at man blir registrert med et eget PPC skytternummer. Dette må gjøres innen et år. Om ikke, må man ta kurset på nytt.

Det var en svært positiv overraskelse at så mange i området vårt var interessert i PPC. At vi måtte si nei til flere deltagere gjør at vi innen kort tid vil sette opp et nytt kurs i tillegg til å arrangere konkurranser. FSSL skal jo som kjent arrangere NM i PPC skyting 14. – 16. juni i år. Med så mange nye skyttere lover dette godt for god deltagelse og et morsomt stevne.