Nybegynner-informasjon

Informasjon til nye skyttere i FSSL

Velkommen til en spennende idrett og et hyggelig skyttermiljø!

Farris Sportsskyttere – Larvik er kommunens eneste pistolklubb og vi har introduksjon for nye pistolskyttere hver 1. tirsdag i måneden med unntak av juli og august.

Klubben er tilknyttet to forbund:
Norges skytterforbund (NSF)
Dynamisk sportsskyting Norge (DSSN).
I Norge må man være medlem av en pistolklubb dersom man ønsker å bli eier av en pistol.
Man må ha gjennomført sikkerhetsopplæring, nybegynnerkurs og ha vært aktiv skytter i minst 6 måneder før man kan søke Politiet om våpenløyve.
Søknaden må underskrives av klubben.
Så lenge man har deltatt på klubbens aktiviteter vil denne normalt bli anbefalt.
For de som ønsker å skyte dynamisk er det et krav om gode ferdigheter i skyting og våpenhåndtering, at man er våpeneier samt har gjennomført og bestått eget kurs for dynamisk skyting.

Som ny skytter vil man hos oss bli tatt med på banen og vist prosedyrer rundt våpenhåndtering, ladning, skytestillinger, bruk av elektroniske skiver m.m.
Etter en slik introduksjon må man bestemme seg for om pistolskyting er noe som passer for en.        Ønsker man å fortsette med skyting, må man i så fall melde seg inn i FSSL og betale medlemskontingent.

 
I den første perioden skyter man hovedsakelig med finpistol, altså kaliber .22lr.
Klubben har både revolvere og pistoler til dette bruket.
Mesteparten av skytingen i starten vil være det som man tradisjonelt kaller «baneskyting». Dette er skyting mot sorte og hvite skiver på 25 m. hold.

FSSL har kun løyve til å drive med skyting for de som er medlemmer av NSF, DSSN eller er politistudenter. Derfor kan man ikke skyte hos oss uten å være medlem.
En av grunnene til dette er at man må være forsikret gjennom forbundet.
Til slutt håper vi at du vil bli en del av klubben og være med på å bidra til at FSSL blir en enda bedre klubb i fremtiden.

Styret FSSL