Innkalling til årsmøte i FSSL

 

Årsmøte holdes UTENDØRS på Åres (under tak om det regner)

– Torsdag 27.05   kl. 19.00

 

Klubbens medlemmer har mulighet til å fremme saker på årsmøtet.

Saker til årsmøtet må meldes skriftlig og være styret i hende senest den 13.05  kl. 19.00

– fsslarvik@gmail.com

 

Følgende saker skal tas opp (pr.nå) :

  • Ordinære årsmøtesaker

  • Tilbake til dobbeltstemme til styreleder ved stemmelikhet på avstemminger

  • Opprettelse av æresmedlemskap og evt. utnevnelse av æresmedlem(er)

 

Velkommen til årsmøte

Med hilsen
Farris Sportsskyttere – Larvik
Styret