Årsmøte på Åres mandag 14 juni

Styret har satt ny dato for årsmøtet, – det vil bli avholdt utendørs på Åres mandag 14. juni klokka 19.00.

 

FARRIS SPORTSSKYTTERE – LARVIK

Org. nr. 989184849

52. ordinære årsmøte

 

 1. Åpning – godkjennelse av stemmeberettigede, saksliste og innkalling.
 2. Valg av dirigent og protokollfører, samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen.
 3. Behandle årsberetning.
 4. Behandle regnskap og revisors beretning.
 5. Behandle forslag og saker.
 6. Fastsette medlemskontingent for 2022.
 7. Vedta budsjett.
 8. Foreta følgende valg:
 • leder/nestleder.
 • 6 styremedlemmer + 2 vara.
 • kontrollutvalg, 2 medl. + 1 vara.
 • representanter til kretstinget.
 • valgkomite m/ leder, 2 medl. + 1 vara.

 

 

Dokumenter knyttet til årets årsmøte finner dere under hovedmeyen merket Årsmøte. Der har dere anledning til laste ned og lese gjennom årsberetning m.m. før årsmøtet.  Evt. klikk på denne linken:  Dokumenter vedr. årsmøte

Ved eventuelle spørsmål i forkant av møtet, send en mail til klubbens e-post.

 

Håper vi sees førstkommende mandag.

Styret FSSl