Åres fortsatt stengt

 

Åres er fortsatt stengt for all skyting i regi av FSSL.
Bakgrunnen for dette er retningslinjer gitt av Norges Skytterforbund.
Reglene gjelder for NSF-klubber i kommuner med særlig høyt smittepress.
I og med at FSSL er en NSF-klubb gjelder dette for all skyting i klubbens regi.
Dette gjelder alle baner klubben disponerer.

Og for å rydde all tvil til side:
Dette gjelder også egentrening!

For mer informasjon se:

https://www.skyting.no/2021/03/17/informasjon-om-handtering-av-corona-viruset-for-utovere-og-ledere-til-internasjonale-konkurranser/

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/tiltaksniva-a-saerlig-hoyt-tiltaksniva

 

Styret FSSL