ISSF Baneprogram

Skyteprogrammer for pistol

Sportsskyting med pistol gjennom Norges Skytterforbund (NSF) er organisert som en av fire skytegrener. Disse skytegrenene er pistol, viltmål, lerdue og rifle. Ved siden av rifle er pistolskyting den mest utbredte av sportsskytegrenene i Norge. Norges Skytterforbund er internasjonalt tilsluttet International Shooting Sport Federation (ISSF).

 nsf_logo Øvelser som skytes med pistol i NSF er:

 • Fripistol
 • Grovpistol
 • Finpistol
 • Standardpistol
 • Silhuettpistol
 • Hurtigpistol
 • NAIS
 • Luftpistol

Bortsett fra hurtigpistol er alle øvelsene internasjonale program.

 teknikk
image001

Fripistol

Programmet for fripistol består av 60 skudd fordelt på serier á 10 skudd mot den internasjonale presisjonsskiven. Skyteavstand er 50 meter. Samlet skytetid er 2 timer.

Fripistolen skal være i kaliber .22 (5,56 mm), men forøvrig vil den, som navnet antyder, være forbundet med få restriksjoner. Utformingen av våpenet er fritt, men skjeftet eller deler av pistolen må ikke gi støtte utenom selve hånden. Avtrekksvekten er valgfri.

Utover dette skal fripistolen bare kunne lades med 1 patron av gangen. Øvelsen med fripistol blir regnet som den mest krevende av alle pistoløvelser, da dette krever stor konsentrasjon over lang tid.

 image001

Grovpistol

Programmet for grovpistol består av 2 deler; presisjonsskyting og duellskyting. Skyteavstand er 25 meter.

Presisjonsskyting:
Presisjonsskyting foregår mot den internasjonale presisjonsskiven. Denne skytingen består av 30 skudd fordelt på 6 serier á 5 skudd. Tid pr. serie er 5 minutter (nytt fra 1.1.2001, var tidligere 6 minutter).

Duellskyting:
Duellskyting foregår mot den internasjonale silhuettskiven. Denne skytingen består av 30 skudd fordelt på 6 serier á 5 skudd. I duellseriene svinger skivene slik at de er framme i 3 sekunder og borte i 7 sekunder. Dette gjentas 5 ganger, og det skal avfyres ett skudd hver gang skiven vises.

Poengene for presisjonsdelen og duelldelen legges sammen til en sluttsum for konkurransen.

Våpenet skal være minimum av kaliber 7,62mm (.32 ), og maksimum av kaliber 9,65mm (.40). Avtrekksvekt må være minst 1360 gram, og vekten av våpenet med tomt magasin skal ikke overstige 1400 gram.

image002
image001

Finpistol

Programmet for finpistol består av 2 deler; presisjonsskyting og duellskyting. Skyteavstand er 25 meter.

Presisjonsskyting:
Presisjonsskyting foregår mot den internasjonale presisjonsskiven. Denne skytingen består av 30 skudd fordelt på 6 serier á 5 skudd. Tid pr. serie er 5 minutter (nytt fra 1.1.2001, var tidligere 6 minutter).

Duellskyting:
Duellskyting foregår mot den internasjonale silhuettskiven. Denne skytingen består av 30 skudd fordelt på 6 serier á 5 skudd. I duellseriene svinger skivene slik at de er framme i 3 sekunder og borte i 7 sekunder. Dette gjentas 5 ganger, og det skal avfyres ett skudd hver gang skiven vises.

Poengene for presisjonsdelen og duelldelen legges sammen til en sluttsum for konkurransen.

Våpenet skal være i kaliber 5,6mm (.22). Avtrekksvekten må være minst 1000 gram. Vekten av våpenet med tomt magasin skal ikke overstige 1400 gram.

 image002
 image001

Standardpistol

Programmet for standardpistol består av 60 skudd mot den internasjonale presisjonsskiven. Skyteavstand er 25 meter og skuddene fordeles slik:

 • 4 serier á 5 skudd på 150 sekunder pr. serie
 • 4 serier á 5 skudd på 20 sekunder pr. serie
 • 4 serier á 5 skudd på 10 sekunder pr. serie

Våpenet skal være i kaliber 5,6mm (.22). Avtrekksvekten må være minst 1000 gram. Vekten av våpenet med tomt magasin skal ikke overstige 1400 gram.

Standardpistol er et meget krevende program, der systematisk trening er nødvendig for at gode resultater skal kunne oppnås.

 image003

Luftpistol

ISSF internasjonalt program

Luftpistol foregår mot den internasjonale luftpistolskiven. Det skytes et varierende antall skudd avhengig av klasse. Menn og junior menn skyter 60 konkurranseskudd fordelt på serier á 10 skudd. Samlet skytetid er 1 time og 45 minutter. Kvinner og junior kvinner skyter 40 konkurranseskudd. Samlet skytetid er 1 time og 15 minutter.

Våpenet skal være en luft- eller CO2-pistol. Avtrekksvekten må være minst 500 gram. Den totale vekten av våpenet må ikke overskride 1500 gram.

image002

Hurtigpistol

NFS nasjonalt program

Hurtigpistol er et nasjonalt program. Programmet består av 60 skudd mot den internasjonale silhuettskiven. Skyteavstand er 25 meter.

Programmet skytes i to klasser; finpistol og grovpistol. Skuddene fordeles slik:

 • 4 serier á 5 skudd på 10 sekunder pr. serie
 • 4 serier á 5 skudd på 8 sekunder pr. serie
 • 4 serier á 5 skudd på 6 sekunder pr. serie

Våpnene er de samme som i standardpistol (fin) og grovpistol

image002

NAIS

NSF nasjonalt program

NAIS er et nasjonalt program. Skyteavstand er 25 meter. NAIS er forkortelse for Nordisk Avdeling av Internasjonal Skytterforbund. Fra 1994 er det innført NAIS program for pistol i to klasser-FIN og GROV. NAIS-Finpistol er kaliber .22LR – .32 S&W og NAIS-Grovpistol er kaliber .38 spes. – .45 ACP. Programmet består av 35 skudd mot den internasjonale silhuettskiven på 25 m bane.

 • 2 serier á 5 skudd på 150 sekunder pr. serie
 • 2 serier á 5 skudd duell (skivene er framme i 3 sekunder og borte i 7 sekunder)
 • 1 serie á 5 skudd på 20 sekunder pr. serie
 • 1 serie á 5 skudd på 10 sekunder pr. serie